Wat is de invloed van Corona op een hypotheekaanvraag?

Wat is hypotheekrente?
De hypotheekrente is de rente die over een hypothecaire lening wordt berekend. Deze rente kan fors verschillen per aanbieder en per type hypotheek. De hypotheekrente is een belangrijke graadmeter voor het berekenen van het uiteindelijke hypotheekbedrag dat je kunt lenen. Hoe hoger de rente, hoe lager het leenbedrag en vice versa. Een hogere rente heeft namelijk invloed op het besteedbare inkomen.

Hypotheekrente en Corona
Wat is de invloed van Corona op de hypotheekrente? Een belangrijke vraag, zeker als je voor het eerst een woning wilt gaan kopen. De eerste maanden van 2020 waren er diverse renteverhogingen en –verlagingen. Maar dat was voor de uitbraak van het Corona virus in Nederland. Vanaf het moment dat het virus bij ons in alle hevigheid was uitgebroken zijn de rentestanden bij bijna alle aanbieders gelijk gebleven. Bij een klein aantal aanbieders was de wijzigingen beperkt, tot her en der een kleine verlaging of verhoging.

Waarmee moet ik rekening houden bij een hypotheekaanvraag?
Over de renteverwachtingen voor de middellange en lange termijn is nog weinig te zeggen. Wat nieuw is, is dat banken steeds vaker vragen om een coronaverklaring. Dit is een verklaring waaruit de bank probeert op te maken hoe groot het risico is, dat jouw inkomen de komende jaren negatief beïnvloed wordt door het coronavirus. Als dit het geval blijkt te zijn, kan de bank besluiten om een lagere hypotheek te verstrekken.

Wil je meer weten over jouw hypotheekmogelijkheden in deze bijzondere tijd, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.